MAISON MARTIN MARGIELA

HomeSản phẩm

Maison Martin Margiela dòng Replica là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2010 và mới nhất là từ năm 2019. Nước hoa Replica được sản xuất với sự hợp tác của các nhà sáng chế nước hoa Daniela (Roche) Andrier, Dominique Ropion, Louise Turner, Jacques Cavallier, Marie Salamagne, Alienor Massenet, Carlos Benaim .

Page:
Choose page:
GO

Page:
Choose page:
GO
X