LE LABO

HomeSản phẩm

Le Labo được thành lập bởi Fabrice Penot và Edouard Roschi vào năm 2006. Họ đã ra mắt với 10 mùi hương. Số trong tên nước hoa cho biết số lượng ghi chú trong thành phần của nó và tên của vật liệu (Vetiver, Jasmin, Labdanum) đề cập đến ghi chú nổi bật nhất trong đó.

Nhà thiết kế Le Labo có 52 loại nước hoa trong cơ sở nước hoa của chúng tôi. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2006 và mới nhất là từ năm 2019. Nước hoa Le Labo được sản xuất với sự hợp tác của các nhà sáng chế nước hoa Michel Almairac, Nathalie Lorson, Daphne Bugey, Frank Voelkl, Francoir Caron, Barnabe Fillion, Maurice Roucel, Vincent Schaller Mark Buxton, Yann Vasnier và Alberto Morillas.

Page:
Choose page:
GO

Page:
Choose page:
GO
X