Th5 31,2020 0 Comment

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ INCENSE

 ” Incense (từ tiếng Latin: incendere , từ tiếng Việt : nhang, hương, trầm hương) bao gồm các vật liệu sinh học thơm hoặc giải phóng khói thơm khi đốt. Thuật ngữ ‘Incense’ dùng để chỉ chính chất đó, chứ không phải là mùi mà nó tạo ra. Nó được sử dụng trong...
Read More >>